Zenleraar Frank De Waele Sensei is de spirituele leider van Zen Sangha, een zenboeddhistische gemeenschap. In 2005 ontving hij dharma-overdracht (shiho) van Genno Pagès Roshi in de Soto Zenlijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi. Hij leeft met zijn gezin bij het Zen Sanghacentrum in Gent.

Zen teacher Frank De Waele Sensei is spiritual director of Zen Sangha, a Zen Buddhist community. In 2005 he received Dharma transmission
(shiho) from Genno Pagès Roshi in the Soto Zen lineage of late Taizan Maezumi Roshi. He lives with his family at the Zen Sangha Center in Ghent.

Enseignant zen Frank De Waele Sensei est le directeur spirituel de la Zen Sangha, une coummunauté bouddhiste zen. En 2005, il a reçu la transmission du Dharma (shiho) de Genno Pagès Roshi dans le lignage Zen Soto de Taizan Maezumi Roshi. Il vit avec sa famille au centre Zen Sangha à Gand