Frans Goetghebeur is reeds dertig jaar verbonden aan de Tibetaanse instituten van Schoten, Brussel, Huy en Cadzand (NL). Hij werd op 27 september 2008 verkozen tot voorzitter van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) met een mandaat van drie jaar.

Frans Goetghebeur is lid-oprichter van verschillende interreligieuze organisaties en een gewaardeerd spreker over onderwerpen als de acculturatie van het boeddhisme in het Westen en de status van spiritualiteit in onze samenleving. Hij ijvert voor een interlevensbeschouwelijke dialoog binnen de westerse tradities, disciplines en geledingen, evenals binnen boeddhistische organisaties. Hij heeft meegewerkt aan tal van publicaties met betrekking tot multiculturele opvoeding, geweldloosheid en boeddhistische filosofie en publiceerde diverse boeken in de beide landstalen.

__________________________________________

Depuis près de trente ans, Frans Goetghebeur est lié aux Instituts tibétains de Schoten, Bruxelles, Huy et Cadzand (Hollande). Il a été élu président de l’Union Bouddhique Européenne le 27 septembre 2008, avec un mandat de trois ans.

Frans Goetghebeur est membre fondateur de plusieurs organisations interconvictionnelles et conférencier sur des aspects relatifs à l’acculturation du bouddhisme en Occident. Il oeuvre pour un dialogue interconfessionnel au sein des traditions, disciplines et institutions occidentales comme des organisations bouddhistes.

Il a participé à plusieurs publications sous forme de livres, dossiers et articles relatifs à l’éducation multiculturelle, la non-violence et la philosophie bouddhiste.

Il a publié plusieurs livres en français et en néerlandais.

______________________________________________________

Frans Goetghebeur has been associated with the Tibetan institutes in Schoten, Brussel, Huy and Cadzand (NL) for the past thirty years. On 27 September 2008 he was elected to the position of chair of the European Buddhist Union (EBU) with a mandate for three years.

Frans Goetghebeur is a founder member of various inter-religious organisations and an esteemed speaker on topics such as the acculturation of Buddhism in the West, and the status of spiritualism in our society. His goal is to stimulate ecumenical and multi-faith philosophical dialogue within the various schools of Buddhism and also between spiritual traditions, science and ideology. He has collaborated on numerous publications related to multi-cultural education, pacifism, and Buddhist philosophy. He has published several books in French and in Dutch