Mgr Athenagoras Peckstadt
Bisschop van Sinope


Mgr Athenagoras Peckstadt (in de wereld Yves Peckstadt), is hulpbisschop van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Hij werd geboren te Gent in 1962. Na enkele jaren rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij af in de Theologie aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki. Hij vervolledigde zijn studies aan het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève) en werkt momenteel aan een doctoraatsthesis. In 1989 werd hij tot diaken gewijd en ontving hij de naam Athenagoras. In 1996 werd hij tot priester gewijd. Hij is de productieverantwoordelijke van het orthodox gastprogramma op VRT en RTBF. Door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat werd hij in 1994 benoemd tot medewerker van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. Hij stichtte orthodoxe parochies in Brugge en Oostende. Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan interorthodoxe, interchristelijke en interreligieuze congressen. De Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel verkoos hem in 2003 tot hulpbisschop van de Metropoliet van België met de titel van “Bisschop van Sinope”. Sindsdien staat hij de metropoliet nauw bij.
2009


Mgr Athenagoras Peckstadt – Evêque de Sinope (Patriarcat Œcuménique)

Mgr Athénagoras Peckstadt est l’évêque auxiliaire de l’Archevêché Orthodoxe de Belgique (Patriarcat Oecuménique). Il étudia la Théologie à l’Université Aristote de Thessalonique et à l’Institut Oecuménique de Bossey (Université de Genève). Il est producteur-responsable des émissions orthodoxes à la radio et la télévision belge, tant francophone que néerlandophone. Il fut pendant des années le collaborateur du Bureau de l’Eglise Orthodoxe auprès de l’Union Européenne à Bruxelles. Il fonda les paroisses orthodoxes de Bruges et Ostende. Il est membre de différents conseils œcuméniques et interreligieux. Il représente souvent le Patriarcat Oecuménique à des congrès interorthodoxes, oecuméniques et interconfessionnels.
2009