.......Initiated by :
 

Brief aan de inspecteurs en
leerkrachten godsdienst

Betreft : Een sensibiliseringscampagne: ‘WATER: symbolische waarde en duurzaam gebruik’

Wie zijn wij?
Water heeft in alle religies een sterk symbolische betekenis. De Belgian Council of Religious Leaders (BCRL) wil met dit initiatief jongeren sensibiliseren over de waarde van water. De Raad, opgericht in 2007, verenigt religieuze leiders van de belangrijkste religieuze gemeenschappen in ons land. In een gemeenschappelijke actie willen zij nu samen hun krachten bundelen om een duurzaam gebruik van water, dat aan iedereen ten goede komt, aan te moedigen.

Onze doelen
De sensibiliseringscampagne wil de bewustwording over waterverbruik aanscherpen vanuit ieders eigen religieuze traditie. Ook moedigt zij een grotere solidariteit aan met Afrika en met andere gebieden waar water zeer kostbaar is. Tenslotte roept zij op tot een verantwoordelijke politiek inzake het beheer van water.
Dit interreligieus project wil bruggen slaan en een nauwere samenwerking mogelijk maken tussen verschillende spirituele groepen. De campagne beoogt ook verschillende vormen van kunstzinnige expressie bij jongeren aan te moedigen.

Ons opzet
1.- Deze campagne wordt gedragen door het netwerk van leerkrachten godsdienst (ook andere leerkrachten en opvoeders kunnen meewerken)
2.- Het initiatief
roept kinderen en jongeren uit het lager en secundair onderwijs op
om zelf verantwoordelijke en bevoorrechte deelnemers te zijn
aan een gezond waterbeheer voor het welzijn van allen.

Het project heeft vier krachtlijnen:
1) de symboliek van water in de eigen religiueze of filosofische traditie verkennen, verwijzend naar bronteksten of geschriften van die traditie
2) jonge mensen ertoe bewegen zich kunstzinnig uit te drukken en deel te nemen aan verschillende ‘kunstwedstrijden’ (per leeftijdsgroep)
3) een academiek event organiseren op donderdag 20 september 2012 in het federaal parlement van België, in het kader van de Wereld Vredes Dag, in aanwezigheid van religieuze leiders, publieke en politieke verantwoordelijken, vrouwen, leerkrachten, jongeren, verenigingen en burgers. Locatie nog te bepalen
4) een platform aanbieden aan jonge gelovigen en andere jongeren

Oproep aan jongeren
tussen 5 en 18 jaar

Doe mee aan een beter beheer van water
voor het welzijn van iedereen !
Lanceer je oproep :

WATER IS LEVEN.
Water is een recht én het is een plicht
het te beschermen, het te sparen en het te delen.

Wij verbinden ons ertoe je oproep door te geven !


Algemene voorwaarden voor de wedstrijden

• verschillende kunstzinnige vormen volgens leeftijdsgroep

cat.A: kinderen en lager onderwijs – 1ste cyclus (5-8 jaar): tekeningen
cat.B: lager onderwijs – 2de cyclus (8-10 jaar): beeld/maquette, gebaseerd op een waterfles van 1 liter
cat.C: lager onderwijs – 3de cycle (10-12 jaar): gedichten, slogans
cat.D: secundair onderwijs – 1ste cyclus (12-14 jaar): persoonlijke foto’s
cat.E: secundair onderwijs – 2de cyclus (14-16 jaar): diareeks (12 dia’s)
cat.F: secundair onderwijs – 3de cyclus (16-18 jaar): musicale compositie (3-5 minuten op CD)
cat.G: buiten categorie voor zij die een ‘kunstvorm’ kiezen die hier niet voorgesteld is

• deelname kan individueel zijn of per groep.
• alle deelnemende werken moeten elk de volgende gegevens vermelden:
- naam en adres van de school, telefoonnummer van de contactpersoon
- naam, voornaam en leeftijd van de deelnemer(s)
- titel van het werk
- vak en naam van de leerkracht en zijn/haar GSM en email

Tekeningen, teksten en foto’s moeten deze informatie op de rugzijde vermelden.
Diareeksen vermelden deze gegevens op de eerste dia. Musicale uitvoeringen moeten de naam van de kunstenaar(s) vermelden en ook de titel en de duur van het stuk en de naam van de componist.

• sluitingsdatum voor het indienen van de deelnemende werken:
zondag 31 augustus 2012 om middernacht

• 2 adressen waar de deelnemende werken ingediend worden aan de receptie:
(een ontvangstbewijs zal per email opgestuurd worden)
o Een adres opgegeven door de eigen religieuze gemeenschap :
o Institut Européen de recherche pour la politique de l’eau (IERPE), Kruitmolenstraat 64, 1070 Bruxelles, van 9 tot 17u (vooraf Emmanuel Petrella telefonisch verwittigen: 02 502 59 829)

• De prijswinnaars zullen vooraf persoonlijk verwittigd worden.
• De werken, die weerhouden worden, zullen opgenomen worden in een publicatie of in een compilatie op CD.
• de jury’s zullen bestaan uit kunstenaars, jongeren en leden van het organisatiecomité
• de prijswinnaars zullen bekend gemaakt worden op 1 februari tijdens een groot publiek event
• een tentoonstelling met alle werken is te bezichtigen. Locatie nog te bepalen.
• een virtuele tentoonstelling van alle werken zal te zien zijn op de website
www.bcrl.be/water
met referenties naar teksten en geschriften samengebracht door leraars, links, enz. …

Organisatiecomité
Semsettin Ugurlu: Moslim gemeenschap
Frank De Waele: Boeddhistische gemeenschap
Robert Innes: Anglikaanse gemeenschap
Malita Dasi: Hindoe gemeenschap
Father Evangelos Psallas: Orthodoxe gemeenschap
Bra’ha Manelewitsch : Joodse gemeenschap
Lucienne Coulon: Protestantse gemeenschap
Yolande Iliano : Katholieke gemeenschap

Contact:
malati@radhadesh.com
Lucienne Coulon: 0495 51 47 93


Voorstel voor een praktische manier om de reflectie over water op gang te brengen

fase 1: (3 min)
De jongeren gaan in een kring zitten en maken het stil.
De begeleider deelt aan ieder een beker water uit, maar de hoeveelheid water verschilt van beker tot beker. Eén is er zelfs leeg.

fase 2: (3 min)
De jongeren denken hier in stilte over na.
Achtergrondmuziek kan daarbij helpen.

fase 3: (3 min)
De jongeren mogen iets ondernemen: hun plaats verlaten, praten …

fase 4: (1 min)
Ze keren in stilte naar hun plaats terug en kijken om zich heen.

fase 5: (10 min)
De jongeren vertellen wat dit met hen gedaan heeft, wat ze ervaren of geleerd hebben.