Collectief muurschilderij
Doel: Jongeren met een verschillende culturele, sociale, religieuze en filosofische achtergrond de kans geven om door middel van een collectief muurschilderij een oproep te doen tot duurzaam gebruik van water.Water is een bron van leven, behoort iedereen toe en moet beheerd, beschermd en gedeeld worden.

Plaats: Brussel

Datum: 30 april en 1 mei 2012

Voorbereiding: De jongeren oproepen om na te denken over de symboliek en het gebruik van water binnen hun cultuur en religieuze tradities en vervolgens hun benadering vergelijken met die van andere culturen.

Doelgroep: Jongeren van 8 tot 15 jaar, kunstenaars en reporters

Behaald resultaat: Een meesterwerk van 10 op 2 m waarmee de jongeren hun boodschap, nl. de oproep tot een beter waterbeheer voor iedereen, overbrengen aan politieke en religieuze leiders, aan de media en aan de maatschappij en dit via scholen, openbare plaatsen, media...

Getuigenis: Luidens de heer Slimani, schooldirecteur, is dit een project «dat aansluit bij onze pedagogische opdracht maar ook tegemoet komt aan onze bezorgdheid om de maatschappij en het milieu. Dergelijk project geeft een toekomst aan onze leerlingen die het moeilijk hebben met de confrontatie met jongeren van over de hele wereld. » meer lezen

Contactpersoon:
Yolande iliano : yolande.iliano@skynet.be