Visie van jongeren over het water

1. Inleiding


Iris Hustin,
is 14 jaar oud, ze is van de Hebreeuwse religie en is leerling op l'Athenée Royal de Nivelles.(franse presentatie)

Ik zou eerst en vooral mevrouw Wisnia willen bedanken, voor mij de kans te geven hier te zijn vandaag alsook haar vertrouwen.

Ik zou graag uw aandacht vestigen op het meest waardvolle grondstof dat we hebben.
Nog waardevoller dan olie of goud, het gaat hier over water.
Zonder haar, geen leven, geen planten, alleen maar een woestijn zonder einde. Deze natuurlijke bron is de basis van alles op de wereld. Waar ze ook is, verandert ze het landschap.

Als we als voorbeeld het land Israël nemen. Niet zo lang geleden, was het nog een woestijn. Maar zie wat deze woestijn geworden is. Vandaag is het een prachtig land met een weelderige vegetatie. Het is het zelfde voor de Nijl Delta.

Water kan dit mirakel verwezenlijken , maar samen, naar de toekomst gericht, kunnen mensen het miraculeus potentieel van water voort zetten. Ze hebben het als verantwoordelijke burgers gebruikt, zorgelijk om aan de volgende generaties de kans te geven ervan te genieten.

Vandaag, wil ik de volgende generatie vertegenwoordigen en jullie bewust maken dat water een onschatbare waarde vertegenwoordigt. Lang dachten wij dat ze onuitputbaar was; laten we er nu alles aan doen, vanaf vandaag, om ze te bewaren en zo het werk van de vorige generaties verder zetten.

Ik voel me betrokken met dit project, omdat ik de kans heb om in een land te leven waar er geen gebrek aan water is in tegenstelling met kinderen die elke dag moeten vechten om aan water te geraken.

2. Water, een dringend probleem

Anissa Gharmaoui is 12 jaar oud.
Ze is musulmaan en komt van de Letterboom school in Brussels

Water is een onmisbare grondstof in ons leven zowel in de landbouw als in de industrie of in onze dagelijkse behoeften.
We worden vandaag geconfronteerd met een groot probleem : sommige van onze waterbronnen drogen op en tegelijkertijd wordt de waterbehoefte van de planeet steeds groter.
Deze waterproblematiek behoort niet tot de volgende generaties maar is een tegenwoordig en werkelijk probleem die de hele wereldbevolking treft.
Om dit op te lossen, kan enkel een wereldwijde bewustwording het toelaten om deze zeldzame en waardevolle grondstof beter te beheren . Hoewel het gaat om een ernstige probleem, is nog niet te laat om de tijd te doen keren .

Jackson (dit Bobby) Tchatchoua 11 ans, de l’école Ste Trinité Cardinal Mercier.

Het gebrek aan water in sommige landen is niet te wijten aan een gebrek aan grondstoffen maar vaak aan het gebrek aan beheer; hoe kan men anders uitleggen dat Benin die 100m3 water meer heeft per inwoner en per jaar dan een inwoner van Frankrijk ,meer leid aan een tekort van drinkbaar water?

Hoe kunnen we aanvaarden dat duizenden vrouwen en kinderen hun leven in gevaar brengen om gewoon over water te beschikken terwijl dit in andere landen verspild wordt ?

3 . Het water blijft een bezorgend probleem voor de instellingen. s institutions

Uday Partap Singh is een jonge hindoe van 14 jaar. Leerling van het Hindou Culturele Center te Brussel.
De Verenigde Naties heeft 2013 aangeduid als het jaar van Water Samenwerking
Erop wijzend dat water van cruciaal belang is voor duurzame ontwikkeling, met inbegrip van
milieu-integriteit en de uitroeiing van armoede en honger, en is onontbeerlijk voor de menselijke gezondheid en het welzijn, en essentieel voor de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, vastbesloten om het doel te bereiken om te halveren, in 2015, het aandeel van mensen die niet in staat is zich veilig drinkwater te veroorloven,
Dit is direct gerelateerd aan onze Hindoe voorschriften
• Water is belangrijk voor het leven en er is niet genoeg van.
• Water is heilig in het hindoeïsme en we moeten het veiligstellen voor iedereen.
• Voor nu worden watervoorraden zijn niet goed beheerd; er moet iets aan gedaan.

4. L’eau est un problème qui inonde de nombreux autres domaines

Andreas Debrabandere a 10 ans. Il est bouddhiste.

Water is een probleem dat zich niet beperkt bij water. Water speelt vaak een rol in talrijke andere problemen: oorlog, armoede, gezondheid... Water wordt nu al gebruikt als oorlogswapen in vele regio's van de wereld.
Het water probleem oplossen in de wereld is dus ook veel andere problemen oplossen die er uit ontstaan.

5. Water : een probleem dat overloopt in een aantal andere domeinen

Tekt doorLaure Barbé, 16 jaar, geschreven van lycée français

Texte door Sabrina Didri, 12 jaar van de school van Doornik
In augustus 2008, publiceerde het Economisch Instituut van Montréal een onderzoeksrapport genoemd "Export van zoet water voor de ontwikkeling van het Québécoise blauwe goud". Deze publicatie is een van vele voorbeelden van een groeiende banalisering versneld door de watercrisis van water als een commercieel product.
Deze nieuwe markt zou voordeel trekken uit de nood van sommige landen om miljarden dollars winst te maken.
Wij kunnen deze markt die duizenden mensenlevens in gevaar brengt niet aannemen.
Laten wij niet vergeten dat water tot een "fundamenteel recht" is verklaard door de Verenigde Naties en dus niet in gevaar gebracht mag worden door commercialisatie of privatisering van grondstoffen.